Radoslav Böhm

F1-249, kl. 771

 

Matematické metódy fyziky

Atómová a jadrová fyzika

Vlny a optika

Molekulová a štatistická fyzika

Mechanika

  

Na zobrazenie skrípt a niektorých textov budete potrebovať Acrobat Reader (freeware, 8,6MB) od spoločnosti Adobe