Matematické metódy fyziky


Mechanika - prezentácie 2016 / 2017

01 Kinematika
02 Dynamika
03 Práca, Energia, Hybnosť
04 Harmonický pohyb
05 Rotačný pohyb
06 Kvapaliny