Matematické metódy fyziky


Matematické metódy vo fyzike - prezentácie 2016 / 2017

Poziadavky ku skúške !!!
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Matematické metódy vo fyzike - skriptá

Derivácie
Integrály
Matice
Nekonečné rady
Diferenciálne rovnice-základný jazyk fyziky
Súradnicové systémy
Krivkové a viacrozmerné integrály
Základy vektorovej analýzy
Vlnová rovnica

 Celé skriptá:  formát A4,  formát A5

Otázky