Atómová a jadrová fyzika

 

PRÍKLADY KU CVIČENIAM (príklady tohto typu budú na zápočtovej písomke ~ začiatkom apríla 2012) :

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL:

 Hodnotenie študentov ku skúške:

Výsledky písomky 2.4.2012 

 

 TERMÍNY:

14,5 F1

28.5 F2

4.6. F1

11.6 F2

25.6 F2

 


26.2. 2009