Molekulová a štatistická fyzika


Termodynamika a molekulová fyzika
Zbierka úloh 
Zadania domácich úloh 
Hodnotenie študentov 

Štatistická fyzika

Zbierka úloh 
Zadania domácich úloh 
Zadanie záverečnej písomnej práce 
Hodnotenie študentov 
 

PREZENTACIA

 


 

11.3. 2002