LUKÁŠ BARTOŠOVIČ – výučba


Sem som umiestnil a budem umiestňovať rôzne materiály, ktoré mne a mojim študentom boli, sú a budú užitočné počas rôznych predmetov vyučovaných na FMFI UK (celoročne) a na FIIT STU (vždy v letnom semestri).

Nie všetky materiály sú vhodné na voľné umiestnenie na verejný web, preto sú zabezpečené heslom. Pokiaľ ste môj študent na príslušnom predmete, napíšte mi, heslo zašlem obratom. Takisto mi pokojne napíšte, ak ste niečomu nerozumeli alebo ste tu našli nejakú chybu. Časom sem pridám viac riešení úloh, ktoré sa vyskytujú v niektorých textoch.

Konzultácie sú možné takmer kedykoľvek – ak mám práve voľno. V priestoroch "matfyzu" ma môžete nájsť prakticky kedykoľvek v časovom intervale 07:00 až 22:niečo, s najväčšou istotou som dostupný v popoludňajších hodinách v miestnosti F1 251, niekedy aj v F1 149. V každom prípade je vhodné dohodnúť si konzultáciu vopred – či už osobne na predmete, alebo cez e-mail. Drobnosti typu vaša otázka – moja odpoveď vyriešime najlepšie osobne tesne po skončení hodiny. Väčšie "veci" zvládneme vyjasniť cez jeden až tri e-maily. Komplexné problémy je najlepšie prediskutovať osobne po predchádzajúcej dohode (nezabudnite špecifikovať, čoho by sa diskusia mala týkať – aby som sa mohol zodpovedne pripraviť a nech nemárnime môj/váš čas tzv. trápnym tichom na premýšľanie). Ak by ste požadovali, aby som si prečítal text dlhší než 1 normovaná A4, pošlite to vopred, stretnutie bude (časovo) efektívnejšie. Môj rozvrh pre FMFI UK je tu a pre letný semester FIIT je v AIS-e STU alebo tu.


aktuálna ŠKOLSKÁ FYZIKA (2) [FMFI UK] (naposledy aktualizované: 15.11.2021, 23:00)


(spiaca) MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA [FMFI UK] (naposledy aktualizované: 13.05.2021, 01:50)


(spiaca) FYZIKA [FIIT STU]


archívna DIDAKTIKA FYZIKY [FMFI UK]