zoznam pokusov

 

Téma v učebnici:

Usmerňovač

 

Jav alebo pojem:

diódový jav

 

Pomôcky:

špendlíky, polystyrén, 9V batéria, päť LED, vodiče, rezistory:  200Ω, 1kΩ

Činnosť:

Pri tomto pokuse ukážeme jednocestný a dvojcestný usmerňovač pomocou LED. Pomocou svietenia diód môžu žiaci vidieť, cez ktoré z diód v usmerňovači práve prechádza prúd.

Pri jednocestnom usmerňovači stačí jedna dióda, ktorá bude fungovať ako usmerňovacia dióda a súčasne bude aj indikátorom prúdu prechádzajúceho 1kΩ rezistorom.  Pripojíme súčiastky podľa schémy a budeme otáčať batériu. Ak je  dióda vo vodivom smere, bude svietiť. Ak batériu otočíme, dióda svietiť nebude.  V tomto prípade teda mohol prechádzať prúd rezistorom len jedným smerom. Ak bola batéria pripojená opačne prúd neprechádzal.

Pri dvojcestnom usmerňovači bude jedna dióda fungovať ako indikátor prúdu (aj smeru prúdu). Pripojíme súčiastky podľa schémy a budeme otáčať batériu. V oboch prípadoch bude dióda na indikáciu prúdu svietiť a okrem nej aj ďalšia dvojica diód. Aj teraz teda mohol prechádzať prúd len jedným smerom, ale na rozdiel od jednocestného usmerňovača, nezáležalo na polarite batérie. 

  

 

Poznámka:

Ak namiesto batérie použijeme RC generátor s frekvenciou od 0Hz do 20Hz a napätím 9V, bude pokus ešte efektnejší.

Namiesto otáčania jednej batérie môžeme použiť dve batérie: Ich dva opačné póly prepojíme vodičom a pripojíme ich k jednému prívodu usmerňovača. Druhý prívod striedavo prikladáme k jednému z voľných pólov batérií. Môžeme, tak rýchlo striedať napätie a získame podobný efekt ako pri RC generátore. 

Namiesto diódy na indikáciu môžeme pripojiť aj motorček. Ak má motorček dostatočný odpor nie je potrebný ani ochranný rezistor. 

 

zoznam pokusov