zoznam pokusov

 

Ako je možné jednoducho zapájať elektrické obvody

 

Na elektrické zapojenie samozrejme potrebujeme elektrické súčiastky (dajú sa kúpiť za pár korún) a vodiče (tenké vodivé drôty sa nájdu všade doma alebo sa dajú lacno kúpiť vodiče k reproduktorom).

Najväčším problémom je jednoduchý a rýchly spôsob spojenia elektrických súčiastok do obvodu, ak nechceme kupovať drahé vodivé polia alebo letovať.

Pritom je na to potreba len kúsok polystyrénu a niekoľko špendlíkov (približne 2 špendlíky na každú pripojenú súčiastku).

Najskôr konce kontaktov súčiastok a vodičov ohneme do očiek (najlepšie sú očká s menšími priemermi). Môžeme použiť menšie kliešte, ale stačí aj väčší klinec, okolo ktorého kontakt ohneme aj prstami.

Potom už stačí súčiastky a vodiče cez očká v kontaktoch prichytiť na polystyrén pomocou špendlíkov, ktoré nezapichujeme rovno, ale krížom.

Na prichytenie samotnej súčiastky stačí 1 špendlík do každého očka.

Na spojenie dvoch súčiastok stačia 2 špendlíky (zapichneme ich krížom proti sebe cez očká oboch súčiastok a tak ich pevne a vodivo spojíme).

Ak  máme v jednom mieste pripojený vodič, s ktorým budeme hýbať alebo viac súčiastok, (uzol)  je lepšie použiť 3 špendlíky.

 

Aké súčiastky sa dajú použiť

 

Rezistory: Na type nezáleží . Nepoužívame veľké výkony, takže stačia aj tie najmenšie (najlacnejšie) rezistory. Rezistory na väčšie výkony bývajú mohutnejšie a drahšie. Nové odpory majú  na sebe väčšinou 5 farebných prúžkov (farebný kód), ktoré označujú veľkosť  odporu. Prvé štyri prúžky (spolu) označujú veľkosť odporu a piaty označuje presnosť hodnoty odporu, ktorá nás pri týchto pokusoch nezaujíma. 

Hodnotu vypočítame takto: 

(prvý prúžok . 100 + druhý prúžok  . 10 + tretí prúžok) . 10 štvrtý prúžok 

Jednotlivé farby sa v prvých štyroch prúžkoch nahradzujú číslami:

      strieborná = - 2 

      zlatá = - 1

      čierna = 0

      hnedá = 1

      červená = 2

      oranžová = 3

      žltá = 4

      zelená = 5

      modrá = 6

      fialová  = 7

      šedá = 8

      biela = 9

 

Pozn.: Staré odpory majú na sebe hodnotu, alebo iba 4 farebné prúžky. Prvé tri označujú veľkosť odporu a štvrtý označuje presnosť hodnoty odporu.

 

 Hodnotu potom vypočítame takto: 

(prvý prúžok . 10 + druhý prúžok ) . 10 tretí prúžok 

Kondenzátory: Pri kondenzátoroch je uvádzané, na aké maximálne napätie sa dajú použiť. Naše by mali byť minimálne na 5V  a to sú takmer všetky. Pri nákupe väčšinou platí, že čím väčšie je maximálne napätie, tým je cena väčšia a preto treba kupovať kondenzátory na napätie blízko 5V (stačí si pýtať kondenzátor, ktorý vydrží 5V a čo najlacnejší). Používame aj elektrolytické kondenzátory (v schéme sú označené pomocou +  pri kontakte pripájanom na kladný pól batérie), na ktorých  je označená polarita (napr. - v šedom obdĺžniku označujúci kontakt pripájaný na záporný pól batérie), ktorú treba pri zapájaní dodržať .

LED - diódy: Pri našich pokusoch používame diódy na 5V (pri použití LED z elektrických súprav, je k nim už väčšinou pripevnený ochranný rezistor a napätie používané v súprave, je napätie pri ktorom jasne svietia a súčasne je to pravdepodobne aj maximálne napätie). Pri nákupe si stačí vypýtať čo najlacnejšie LED - diódy, ktoré budú jasne svietiť pri pripojení na 5V cez 200W rezistor (napr. červené alebo zelené 5mm LED na 5V). Pri zapájaní treba LED - diódu obvykle pripojiť do série cez ochranný rezistor (je to uvedené priamo v pokusoch). LED - dióda je zapojená v priepustnom smere, ak je kontakt pri zrezanej časti obalu (pri pohľade zospodu) diódy pripojený na záporný pól batérie. Najjednoduchšie sa dá dióda odskúšať na pokuse voltmeter.

Tranzistory: Používame univerzálne NPN tranzistory na napätie okolo 20V  (napr. ako starší typ KC509). Stačia tie najlacnejšie typy (napr. BC 550C), ktoré majú pri pohľade zospodu z jednej strany zrezané puzdro a zospodu pozdra vedú tri kontakty. Uprostred je báza B a pri pohľade zospodu (ak zrezaná časť je dole) je vľavo emitor E a vpravo kolektor C. Kolektor sa pripája na kladný a emitor na záporný pól batérie. Najjednoduchšie sa tranzistor odskúša na pokuse tranzistorový jav.

 

 

zoznam pokusov