o mne
cesty
akvárium
lyrika
linky

Matúš Medo
študent PGS
FMFI UK v Bratislave


Chýbajú vám Antikódy Václava Havla? Nech sa páči: antikódy.
Bežkom, behom, behotom... Čo som zabehol.
Hor sa na novú stránku!