Hospitačný záznam z vyučovacej hodiny

 

Súčasťou skúšky z predmetu Didaktika fyziky 1 je aj rozhovor so skúšajúcim na tému

„Vyučovacia hodina, ktorá ma zaujala“

K rozhovoru si treba pripraviť písomný záznam z vyučovacej hodiny, ktorá vás zaujala – buď preto, že sa domnievate, že vyučujúci bol pri svojej práci úspešný, alebo naopak preto, že by sa podľa vášho názoru dal použiť efektívnejší, či zaujímavejší postup.

Očakávaná forma a obsah záznamu:

Pozorovanie a hodnotenie vyučovacej hodiny na pedagogickej praxi

Študent:

Hospitačný záznam z vyučovacej hodiny

Dátum:

Škola:

Ročník:

Vyučujúci:

Počet žiakov:

 

Správa má obsahovať stručné údaje:

1.        Štruktúra vyučovacej hodiny s časovými údajmi

2.        Stručná charakteristika priebehu

3.        Čo sa mi na hodine páčilo

4.        Čo by som navrhol urobiť iným spôsobom

5.        Pozorovanie, experiment, meranie

6.        Využívanie multimédií

7.        Využívanie výpočtovej techniky

8.        Odhad pomeru: Aktivita žiakov/Aktivita učiteľa

9.        Odhad pomeru: Modelovanie javu/Slovný opis javu

10. Odhad pomeru: Kvalitatívny opis javu /Matematický opis javu

11. Skúšanie a hodnotenie žiakov

12. Celkové hodnotenie