UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
FAKULTA MATEMATIKY FYZIKY A INFORMATIKY
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

 


doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

 

Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, pracovňa F1 157
Tel.: (+421) 2 60295 325
Fax.: (+421) 2 65425 865
E-mail.: demkanin(at)fmph.uniba.sk

 

Výučba

Počítačom podporované laboratórium