ICQ

Skratka ICQ

ICQ (čítaj aj sí kjú) ako skratka je fonetickým prepisom z anglického „I Seek You“, čo sa dá preložiť ako hľadám ťa. Sú názory, že to znamená aj vidím ťa, ale prvý preklad je správny. Táto fonetická skratka vznikal prehádzaním písmen v slovách see-k-you a vzniklo see-kyou, teda ICQ.

Čo je ICQ?

ICQ je revolučný, užívateľsky príjemný internetový nástroj, ktorý vám umožní zistiť, kto z vašich priateľov je on-line (pripojený). Ďalej vám umožní s týmito priteľmi ľahšie komunikovať – posielať správy, súbory, pohľadnice, internetové odkazy, chatovať (četovať), hrať hry, spoločne surfovať po sieti apod.
ICQ vám dáva možnosť zvoliť si typ komunikácie vám blízkej. ICQ podporuje paletu populárních internetových aplikacií a slúži ako univerzálná platforma, na ktorej môžete tieto aplikácie spúšťať (napr. Microsoft NetMeeting, Netscape CoolTalk atd.)
Samozrejmosťou je využitie tohto programu i pre vyhľadávanie vo svetových adresárových službách, kontrolu poštových účtov, datovú konferenciu, čítanie a písanie vývesiek, plánovanie schôdzok, vytváranie poznámok a internetovských stránok.

Jednoducho ICQ je flexibilný mnohostranný nástroj pre prácu v sieti internet, ktorý už má širokú škálu užívateľov.

História ICQ?

Program ICQ vatvorila pre pár rokmi malá izraelská firma Mirabilis. Tento šikovný software pre audovizualnu komunikáciu v reálnom čase môže ktokoľvek používať a tiež zadarmo šíriť prostredníctvom internetu. Dnes tento program používa cez 75 miliónov užívateľov a každým dňom je ich viacej.

Tento program si všimol gigant internetovských služieb AmericaOnLine, ktorý ho do firmy Mirabilis odkúpil za 287 mil. dolárov a bezplatne venoval svojim používateľom.

Internetom sa niesli obavy. Že od verzie 2000 bude ICQ spoplatnený, ale nestalo sa tak a okrem malého reklamného banneru je ICQ nadalej zadarmo. Tj. platia ho iné firmy cez reklamu.

Ako ICQ pracuje?

Základom práce v systéme ICQ je číslo UIN (Universal Internet Number), ktoré vám systém pridelí pri inštalácií a registrácií programu. Celý systém je spravovaný centrálnou databázou na servery www.icq.com, ktorá je prepojené na daľšie serveri internetovskej siete. V centrálnej databáze môžete vyhľadávať informácie o dalších užívateľoch a pomocou tejto databázy ich môžete zaradiť do svojho zoznamu ICQ priateľov.

Systém vám automaticky pridelí aj vašu novú expresnú adresu v tvare: vaše_UIN@pager.mirabilis.com a internetovskú stránku na adrese: http://www.mirabilis.com/vaše_UIN, na ktorej môžu ďalší užívatelia nájsť informácie o vašej osobe. Samozrejme je možné si túto stránku upravovať.

Po registrácií programu  a jeho nesledovnom spustení si môžete pridať do vášho kontakt listu pridať ďalších užívateľov, s ktorými chcte komunikovať. Po pripojení na internet si ICQ vymaní informácie so serverom, kto z vášho kontakt listu je on-line. Akonáhle viete, že je pripojený môžete sa s ním spojiť jednoduchým kliknutím. Súčasne bude vaša účasť oznámená internetovskej komunite.

Inštalácia  ICQ?

Tento program si môžete stiahnuť z viacerých serverov, ale najideálnejší je

www.icq.com/download

(odkáže vás na vierohodný server), kde máte istotu, že ide o aktuálnu verziu a naviac, že súbor nie je napadnutý vírom.

Podrobný postup inštalácie môžete nájsť napríklad aj na

http://www.path.cz/icq/clanek1.asp?id=21

Spustite inštaláciu a počkajte, než sa súbor rozbalí na váš disk. Po inštalácií sa ICQ automaticky spustí hneď sa vás spýta či ste už existujúci užívateľ ICQ, a máte priradené UIN, alebo sa idete prihlásiť prvý krát. V tomto okne si tiž zvolíte, akým spôsobom ste pripojený k sieti internet (modem, pevná linka, LAN,…) Ak ešte nemáte priradené UIN kliknite na New ICQ#. Na ďalšej stránke o sebe vyplníte zákledné údaje – meno, priezvisko, prezývku, e-mail, heslo,…

ˇUdaje ktoré vyplníte zase závisia na vás, e-amilovú adresu však musíte vyplniť správen, lebo keď zabudnete heslo je to jediná cesta jako sa ho znova dozvedieť.

Na ďalšej stránie sú kolonky – vek, pohlavie, zamestnanie, záujmy, dátum narodenie (ICQ bude upozorňovať na vaše narodeniny), zem odkiaľ pochádzate, aké jazyky ovládate,… Nakoniec vám bude pridelené UIN. To si opíšte alebo si ho dobře zapamätajte, pretože zadaním tohot čísla vás priatelia najľahšie nájdu. Potom už nabehne samotné ICQ a začne scanovanie kontaktov v Outlooku a iných programoch. Vypíše tie e-mailove adrasy, ktoré má v zozname a vy si ich potom ľahko môžete pridať do svojho kontakt listu kliknutím na Add friends to my ICQ.

Prvé kroky

Zo začiatku je kontakt list prázdny, alebo obsahuje len niekoľko kontaktov, ktoré sa pridali, při hore uvedenej príležitosti. Ak chcete vyhľadať nových užívateľov kliknite na Add/Invite Users (obrázok 1). Objaví sa nové okno, v ktorom môžete zadať parametre podľa ktorých chcete vyhľadávať. Takže nemusíte vedieť priamo UIN užívateľa aby ste ho našli. Skúste štastie a zadajte pár údajov, prezývku, mano, priezvisko, e- mail, jazyk komunikácie,…

Môžete samozrejme bez strachu skúsť chatovať aj s niekym úplne neznámym, satčí kliknúť na Chat With a Friend.

Při pridávaní kontaktov do kontakt listu môžete naraziť na to, že niektorí užívatelia vyžadujú, autorizáciu. To znamená, že oni musia potvrdiť, že si ich môžete pridať do kontakt listu. Vtedy treba len počkať či vám to povolí. Samozrejme je rozumné predtým s ním pár slov prehodiť.

Keď už niekoho máte v kontakt liste stačí na jeho meno kliknúť a zobrazí sa vám okno, v ktorom si môžete vybrať kolonku Message (obrázok 2). Takisto môžete na meno kliknuť dvakrát a dosiahnete to isté. Otvorí sa vám okno (obrázok 3), do ktorého môžete napísať správu pre užívateľa – dolné biele okno. V hornej časti je zobrazená history tj. správy, ktoré ste poslali a dostali v minulosti. Pokiaľ vám bude vadiť cvakanie písacieho stroja při písaní stačí kliknuť na ikonku reproduktora, objaví sa preskrtnutá červeným krížikov a cvakanie prestane. Ostatne tlačitká v tomto okne si môžete vyskúšať bez strachu samy, sú to maličkosti na pobavenie J.

obrázok 1 -kontakt list

obrázok 2 - ponuka komunikácie s užívateľom

obrázok 3 - dialogové okno

Okno ICQ

Obrázok 1 predstavuje takzvaný Advanced mode (rozšírenejší mod). Aby ste sa mohli stať plnohodnotnými užívateľmi ICQ musíte aj vy prepnúť do tohoto modu. Kliknite na To Advanced vo vašom kontakt liste  a tam na Switch to Advanced mode. Tým sa vám odryje velké množstvo ďalších funkcií, od posielania súborov až po vlastné nastavenie ICQ. Čo všetko tam nájdete:

 1. Zoznam internetovských kanálov na servery ICQ
 2. Kontakt list – zoznam vašich kontaktov rozdelených na Online, Offline a others (tí, od ktorých očakávate autorizáciu)
 3. Kvetinka určuje či budú zobrazení všetci, alebo len Online užívatelia.
 4. Rozdelenie kontaktov do skupín – odporúča sa vytvoriť si skupiny napr. priatelia, kolegovia, rodina, cudzinci,…
 5. Systémové správy
 6. Pridávanie nových kontaktov
 7. Služby
 8. Nastavenie detailov vlastného ICQ – informácie o sebe, ktoré si môžu prečítať iní užívatelie ICQ, môžete ich kedykoľvek meniť
 9. Hlavné menu, bezpečnosť, nastavenie,…
 10. Status –nastavenie jako vás vidia ostatní
  • Available – ste pripojený na počítač
  • Free for Chat – máte chuť chatovať
  • Away – na chvíľku ste si odskočili
  • N/A – išiel som preč od počítača na dlhší čas
  • Occupied – máte niečo dôležité na práci a prijímate len urgentné správy
  • DND - máte niečo dôležité na práci a nechcete byť rušený
  • Privacy, invisible – ostatní vás vidia jako offline
  • Off-line – nieste pripojený k serveru ICQ
 11. Vyhľadávanie na internete

Myslím si že po tomto rýchlo kurze sa už viete v ICQ pohybovať aj samostatne. V prípade nejakých problémov, alebo nejasností odpoveď hľadajte na www.zoznam.sk v kolonke Zábava/Chat a fóra/ICQ.