Šoltésove dni 2017

Termín: 2. - 3. novembra 2017

Milí kolegovia, učitelia fyziky,

pozývame vás na odbornú konferenciu Šoltésove dni v dňoch 2. – 3. novembra 2017 na FMFI UK v Bratislave. Konferencia sa už tradične uskutoční formou dielní doplnených prednáškami. Vedúcimi dielní budú: Marián Kireš, Jozef Beňuška, Klára Velmovská, František Kundracik, Juraj Tekel, Peter Horváth, prednášku prisľúbili profesor Juraj Slabeycius, a naše milé kolegyne p. učiteľky Júlia Jánošíková a Dáša Škodyová. Každý, kto má chuť pochváliť sa so zaujímavou činnosťou svojich žiakov, môže prispieť do programu. Váš príspevok bude viac ako vítaný. Chýbať nebude ani (pod)večerné spoločné posedenie.

Prihlásiť sa môžete do piatka 20. októbra 2017 prostredníctvom formulára,

prípadne vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky mailom na adresu: kissstunde@gmail.com alebo poštou na adresu: Peter Horváth, KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 4.

Rámcový časový harmonogram odborného programu:
2. november 2017, 8:00 – 17:00 prezentácia do 8.10, úvod, tvorivé dielne, prednášky
3. november 2017, 8:00 – 14:00 tvorivé dielne, prednášky, záver

Podrobný program

Cestovné na konferenciu hradí vysielajúca organizácia alebo účastník. Obedy hradia organizátori z prostriedkov JSMF. Večeru 2. novembra (v rámci spoločného posedenia) hradia čiastočne organizátori a účastníci prispejú vo výške 5 eur. Ubytovanie hradí vysielajúca organizácia alebo účastník, v prípade záujmu odporúčame kontaktovať hotel Družba. Prednášateľom a vedúcim dielní ubytovanie zabezpečujeme v hoteli Družba na náklady organizátorov.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: peter72horvath@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.